Tính trọng lượng giấy/ sản phẩm

Tính khối lượng
Tính trọng lượng giấy/sản phẩm
Dài: cm
Rộng:
cm
Định lượng:
gsm
Màng:
Số lượng:

Trọng lượng: