3.24.2021

CATALOUGE BÌA C150 RUỘT C150

KÍCH THƯỚC A4

Số cuốn Số trang Đơn giá Thành tiền
1000 cuốn 4 trang 1000đ 1000đ
1000 cuốn 8 trang 2000đ 2000đ
1000 cuốn 12 trang 2000đ 2000đ
2000 cuốn 4 trang 2000đ 2000đ
2000 cuốn 8 trang 3000đ 3000đ
2000 cuốn 12 trang 4000đ 4000đ
3000 cuốn 4 trang 2000đ 2000đ
3000 cuốn 8 trang 3000đ 3000đ
3000 cuốn 12 trang 4000đ 4000đ
4000 cuốn 4 trang 2000đ 2000đ
4000 cuốn 8 trang 3000đ 3000đ
4000 cuốn 12 trang 4000đ 4000đ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét!