9.24.2016

In ghép bài và in riêng là gì? Tại sao phải in ghép bài?

In ghép bài và in riêng là gì? Tại sao phải in ghép bài?

Có 2 phương pháp chính để in ấn là in Ghép và in Riêng. Tùy thuộc vào tính chất sản phẩm cần in mà ta lựa chọn phương pháp nào để vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo chất lượng. Thông thường, phương pháp in Ghép được áp dụng cho sản phẩm Namecard.

In Ghép: Là phương pháp mà khi in, bài in của Quý khách sẽ được ghép chung với bài in của Khách hàng khác trên cùng 1 khổ giấy và đem in cùng 1 lượt. 

Ưu điểm là: Chi phí in ấn được tiết kiệm rất nhiều, vì chi phí được chia nhỏ ra cho nhiều khách hàng.
Nhược điểm: Chất lượng màu sắc ở mức chấp nhận được. Do có nhiều bài in với tone màu khác nhau, nên khi in, không thể canh chính xác cho mỗi bài in. Tuy nhiên, màu sắc vẫn đẹp và giống 80 - 90 % file thiết kế ban đầu.

in offset ghép nhiều bài
In ghép bài

In riêng: Bài in của Quý khách không cần ghép với bài in của Khách hàng khác trên cùng 1 khổ giấy khi in.

Ưu điểm: Màu sắc có thể chính xác trên 90% so với bản thiết kế.
Nhược điểm: Chi phí in ấn sẽ có phần cao hơn so với in Ghép
in danh thiếp
In Riêng
(VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN TỪ WEBSITE NÀY)

1 nhận xét:

Cám ơn bạn đã nhận xét!